DeLoosduinseKrant_w1619
P. 1

Oplage: 33.000 redactie@loosduinsekrant.nl 9e jaargang - week 16 - 17 april 2019 De LoosduinseKrant is een uitgave van
Badminton: Gouden jubileum OnderOns
p3 p5 p7 p8
S.V. Loosduinen deelt tik Duurzaamheidsmix als recept IVN-wandeling over de Activiteiten bij u in de buurt uit aan GDA voor gezond ouder worden Zandmotor
REGIONIEUWS LEZERSACTIE NATUUR WIJKNIEUWS
Ockenburgh: boomveilig voor mens en vleermuis
Op Ockenburgh gebeurt meer dan je denkt en ziet. Hoog in de bomen hangen de vleermuizen. ‘s Nachts gaan ze op jacht. Overdag wandelen, joggen en luieren mensen onder de slapende vleermuizen. Het is een uit- daging om dit mooie landgoed voor mensen, dieren, bomen en planten in topconditie te houden.
Fred Spreen, boswachter van het Zuid- Hollands Landschap, gaat die uitda- ging graag aan. “Elke dag, met veel plezier! We zijn eind vorig jaar begon- nen met een mooi project om ervoor te zorgen dat Landgoed Ockenburgh, de Van Leydenhof en het Hyacintenbos straks weer helemaal in topconditie zijn.” Dat heeft wel wat voeten in de aarde.
Verdeeld over drie jaar
“Om zowel mensen als dieren niet tot last te zijn hebben we het project verdeeld over drie jaar. In het broed- seizoen kunnen we bijvoorbeeld wei- nig tot niets doen. Logisch natuurlijk, want we halen het niet in ons hoofd om de vogelnesten in de bomen te ver- storen. Rustig wachten en niets doen is dus ook een belangrijk onderdeel van dit project. Omdat we op zo’n zorg- vuldige manier te werk gaan, hebben we al gauw drie jaar nodig. Fase één hebben we nu afgerond, in november gaan we weer verder.”
Zorgvuldigheid
“We werken volgens de richtlijnen van de Gedragscode Bosbeheer. Die zijn streng, en terecht. Ik had het net over de vogels, maar er zitten ook veel vleermuizen in de bomen. Ben je over- dag in het gebied, dan merk je daar niets van. Want dan hangen ze - op de kop - rustig te slapen in hun nesten. Ja, het zijn bijzondere dieren. Zoog-
dieren zelfs! We vragen vleermuis- experts van de Zoogdierenvereniging om met ons mee het bos in te gaan. Boom voor boom analyseren we dan of het verantwoord is om iets aan een boom te doen. Soms staan we voor een dilemma. Het kan zo zijn, dat bij een oude boom sommige takken op afbreken staan. Da’s gevaarlijk voor wandelaars, je zal er maar net onder- door lopen. Maar er zit wél een vleer- muizennest in die boom. Dan laten we die boom absoluut staan en zullen we heel voorzichtig de oude takken ver- wijderen. Wij willen dat Ockenburgh boomveilig is. Boomveilig is echt zo’n boswachtersterm! We bedoelen daar- mee dat je hier lekker in het bos kan zijn, zonder dat je bang hoeft te zijn voor vallende takken.”
Wensen
“Mijn grootste wens is dat iedereen hier tot in lengte van jaren van de na- tuur kan genieten. We beheren daar- om onze gebieden zo goed mogelijk. Het is waardevolle natuur, dicht bij de drukke stad. Om nog beter voor de oude bomen te kunnen zorgen én nieuwe bomen te kunnen aanplanten, is het Zuid-Hollands Landschap een bomenactie begonnen. Iedereen kan wat geven, elk bedrag is welkom. Zo maken we samen waardevolle natuur toekomstbestendig.”
Zie ook www.zhl.nl/bomenactie
                                                        
VIOLEN €6,- per tray 18 stuks
De rozen- en boekettenspecialist!
Bloemenkiosk ILONA Kamperfoelieplein
Geopend vanaf donderdagmiddag t/m zondag
Stomaverpleegkundigen
Haga krijgen award
Stomaverpleegkundigen Annette Gardien (links op de foto) en Barba- ra van den Berg-Weterings (rechts) van het HagaZiekenhuis waren compleet verrast toen zij op dinsdag 9 april van de Stomavereniging de Hanneke F. de Graaf Award kregen.
De award wordt elke twee jaar toege- kend aan stomaverpleegkundigen die opvallen vanwege hun deskundigheid, bereikbaarheid en bijzondere activitei- ten in de stomazorg.
hbo-optometrist
Zonnebril
op sterkte 129.-
v.a. €
Vraag naar de voorwaarden
Appelstraat 121 070 - 325.05.79
Speciale bewonersvergadering Nieuw Waldeck
Op woensdag 24 april organiseert Wijkberaad Nieuw Waldeck een speci- ale bewonersvergadering voor bewoners van de wijk.
wordt het verslag van de najaarsver- gadering in 2018 goedgekeurd. De wijk Nieuw Waldeck bestaat 40 jaar en daarom worden alle wijkbewoners uitgenodigd. Naast het korte of ciële gedeelte is er een avondvullend fees- telijk verrassingsprogramma onder be- geleiding van live muziek en hapjes en drankjes en een leuke attentie.
Men verzocht zich aan te melden via nieuwwaldeck@hotmail.com of via het reactieformulier op www.nieuw waldeck.info of bij wijkcentrum De Geest aan de Georges Bizetstraat 25 waar de avond van 20.00 tot 22.00 uur wordt gehouden.
Op deze vergadering - tevens de jaar- lijkse voorjaarsvergadering - wordt
 nancieel en inhoudelijk verslag ge- daan over de activiteiten in 2018 en
2e paasdag
geopend van 12.00 - 17.00 uur
profiteer dit weekend van onze unieke paasacties
Het verdient meer dan je denkt!
BOWI vOf vraagt voor het bezorgen van de LoosduinseKrant BezOrgers
Bel: 0174-631 748 (na 18 uur) of 06-44 23 85 47 of mail naar: bowivof@kpnmail.nl
zie onze advertentie op de achterpagina


   1   2   3   4   5