Woningen voor Rijswijkse jongeren met ondersteuning

Het woningaanbod voor jongeren in Rijswijk wordt verruimd. Dit is mogelijk dankzij het innovatieproject Jongerenhuisvesting Rijswijk, een samenwerking tussen verschillende partijen, die zich richt op wonen met begeleiding voor jongeren. Op 13 juni presenteerde de projectgroep haar plan aan wethouders Marloes Borsboom (Jeugd) en Ronald van der Meij (Wonen).

Voor Rijswijkse jongeren zijn er in Rijswijk onvoldoende mogelijkheden om met begeleiding te wonen. Zij zijn daardoor gedwongen naar aangrenzende gemeenten te verhuizen. Voor hen is dit geen wenselijke situatie, omdat ze hierdoor uit hun sociale netwerk en veilige omgeving worden gehaald. Daarom hebben diverse partijen de handen ineen geslagen om te zorgen dat deze jongeren in Rijswijk kunnen blijven wonen. Dit heeft geresulteerd in het project Jongerenhuisvesting Rijswijk. Er komen acht woningen beschikbaar voor deze vorm van wonen met begeleiding.

Voor sommige jongeren is de stap naar zelfstandig wonen nog te groot. Zij hebben hulp of ondersteuning nodig bij wonen, leren of werken. Jongerenhuisvesting Rijswijk biedt jongeren de kans om zich zelfstandig te ontwikkelen in hun eigen veilige omgeving en sociale netwerk. Hierdoor is er minder kans op schooluitval, jeugdwerkloosheid en overlast. De jongeren worden begeleid bij hun ontwikkeling naar een zelfstandig bestaan. Door samen te werken bieden de deelnemende organisaties hen begeleiding op maat. De volgende partijen werken hier aan mee: ExpEx, Florence Thuisbegeleiding Jeugd, Het vierde huis, Impegno, Jeugdformaat, Jeugdteam Rijswijk, JIT, Leger des Heils, Rijswijk Wonen, Rijswijks Werkcentrum, Schuldhulpverlening Rijswijk, VSV Rijswijk, Vidomes en Welzijn Rijswijk. De pilot loopt tot de zomer 2018. Daarna wordt bepaald of het project wordt voortgezet.

Wethouders Marloes Borsboom en Ronald van der Meij ondersteunen het initiatief van harte. Ronald van der Meij: ”Met dit project creëren we woningaanbod specifiek voor jongeren, waardoor we hen in Rijswijk kunnen houden. Dit is in lijn met de Rijswijkse woonvisie waarbij ons uitgangspunt is dat iedereen, jong en oud, goed moet kunnen wonen in Rijswijk. Daarbij hebben we zorg en aandacht voor kwetsbare doelgroepen”. “De integrale samenwerking tussen de partners is daarbij van grote meerwaarde”, vult Marloes Borsboom aan. “Door samen te werken bieden zij jongeren maatwerk bij hun ondersteuning en begeleiding. Jongeren krijgen zo de kans om zich optimaal te ontwikkelen naar een zelfstandig bestaan en een volwaardige deelname aan de samenleving.”

Foto: Wethouders Marloes Borsboom (links) en Ronald van der Meij ontvangen de symbolische sleutel van de eerste woningen van projectleider Meryem Savas.

Foto: Erwin Dijkgraaf

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.