Wij stoppen ermee!

De laatste editie van de ZuidwesterKrant en de LoosduinseKrant is vandaag, woensdag 24 april 2019, verschenen. Hiermee zal per 1 mei ook de website van beide titels verdwijnen. Gezien het digitale tijdperk waarin we ons bevinden is het de laatste jaren alleen maar lastiger geworden om positieve resultaten te kunnen realiseren met onze huis-aan-huis kranten. Wij willen onze lezers, adverteerders en bezorg(st)ers danken voor het door hen in ons gestelde vertrouwen in de afge- lopen jaren.

Directie en medewerkers van De ZuidwesterKrant