Werken aan bestaanszekerheid, meer kansen voor iedereen!

De Rijswijkse PvdA fractie zal zich in de periode 2019–2022 inzetten voor een socialer Rijswijk. Het College Werk Programma en de begroting hebben wij met grote belangstelling gelezen. Wij richten ons op 3 belangrijke sociaal democratische basiselementen: Wonen; Werken en Welzijn. Daar hoort ook duurzaamheid bij. Wij gaan voor zekerheid in uw bestaan.

Wil van Nunen, al 2 raadsperiodes actief binnen het sociaal domein, zet zich in voor toegankelijke zorg voor jong en oud, dichtbij en gericht op de vraag. “Niemand mag de aanvraag voor zorg als drempel ervaren”. Daarnaast houdt ze zich bezig met de portefeuille sociale zaken. “Werken en vrijwillige inzet dragen bij om actief deel te kunnen nemen aan de maatschappij. Iedereen moet de mogelijkheid krijgen om zich te ontwikkelen op basis van eigen talenten, motivatie en vaardigheden: werkzoekenden die geregistreerd zijn maar ook de niet uitkeringsgerechtigden.” Wij pleiten voor meer maatwerk- ondersteuning om deelname aan de arbeidsmarkt en de Rijswijkse samenleving te vergroten.

Irene Jansen: “Ik zet mij in voor het welzijn van de jeugd in Rijswijk. Dat betekent voldoende ruimte voor sport, spel en beweging, voldoende passende onderwijsplekken en goede hulpverlening gericht op het kind. Hiermee willen we bereiken dat Rijswijk in 2022 als 1 van de beste scoort op welzijn van kinderen.” Als het welzijn van de kinderen goed is, dan kun je er vanuit gaan dat dit ook voor ouders van deze kinderen geldt.

Andy Kooy houdt zich naast taken als fractievoorzitter bezig met wonen en duurzaamheid. “Wij zetten in op betaalbare woningen. Voor jongeren, ouderen en gezinnen. Maar denk ook aan huisvesting voor begeleid wonen. Ook lucht-en geluidsvervuiling moet worden aangepakt. Goed wonen, werken en welzijn gaan niet samen met luchtvervuiling. De energietransitie van woningen moet goed worden opgepakt. De kosten hiervan kunnen niet op de schouders van de minst draagkrachtigen komen te liggen.”
Voorstellen vanuit het College en de raad zullen wij tegen onze sociaal democratische waarden afwegen. Daarnaast kunt u van ons in de komende tijd eigen initiatieven verwachten op de bovenstaande gebieden.

Rijswijkse PvdA Fractie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.