Politie en antidiscriminatievoorzieningen publiceren gezamenlijk discriminatiecijfers 2015

Voor het eerst is op landelijk niveau een gezamenlijk jaarrapport over discriminatie verschenen waarin de registraties van politie en anti-discriminatievoorzieningen (ADV’s) en het College voor de Rechten van de Mens in samenhang worden gepresenteerd. Dit geeft een vollediger beeld van de aard van discriminatie-incidenten en –meldingen die zich voordoen in de maatschappij.

Paul van Musscher, landelijk portefeuillehouder Kracht van het verschil Nationale Politie; ‘Discriminatie is onaanvaardbaar. Het berokkent veel leed bij slachtoffers en het ontwricht de maatschappij. De politie zet actief in op een betere aanpak van discriminatie. Het maakt onderdeel uit van ons programma Kracht van het verschil. Voor de aanpak zijn enkele doelen bereikt: een verbeterslag in de gegevensverzameling en de analyse van discriminatiezaken, en een intensivering van de samenwerking met partners. Het jaarrapport is daar een mooi resultaat van.’

Geen eenduidig beeld omvang registraties
Het aantal discriminatieregistraties bij politie en ADV’s laten een lichte daling zien ten opzichte van 2014. De politie registreerde in 2015 landelijk 5.506 discriminatie-incidenten, vier procent minder dan in 2014. Bij de ADV’s zijn in 2015 landelijk 4.561 meldingen van discriminatie binnengekomen, elf procent minder dan in 2014. Het College voor de Rechten van de Mens ontvangt verzoeken om een oordeel over situaties die mogelijk discriminatie betreffen. In 2015 waren dat er 422, iets minder dan in 2014.
Het aantal meldingen bij de twee landelijke meldpunten voor discriminatie op internet namen juist toe: Meldpunt Internet Discriminatie (MiND) en Meldpunt Discriminatie Internet (MDI) kregen in 2015 samen 1.585 meldingen binnen, bijna 7 procent meer dan in 2014. Deze toename heeft vooral te maken met (online) discussies in de samenleving over de toestroom van asielzoekers naar Europa en de terroristische aanslagen in Parijs. Zo zagen MiND en MDI een opvallende stijging van discriminerende uitingen aan het adres van ‘buitenlanders’, allochtonen of vluchtelingen danwel asielzoekers.

Merendeel registraties over discriminatiegrond herkomst
Ongeveer de helft van de discriminatieregistraties van politie, ADV’s en MiND/MDI gaat over de discriminatiegrond herkomst. Dit komt overeen met het beeld in eerdere jaren. Veel van deze incidenten en meldingen hebben betrekking op huidskleur.
Bij de politie zijn in 2015 439 incidenten geregistreerd, meer dan een verdubbeling ten opzichte van 2014. Bij de ADV’s nam het aantal meldingen van moslims die discriminatie ervaren vanwege hun geloof toe van 165 in 2014 naar 240 vorig jaar. De twee meldpunten voor discriminatie op het internet zagen het aantal meldingen over discriminatie vanwege de islam vorig jaar bijna verdubbelen tot 472.

Gezamenlijke aanpak
Alle partijen zijn het erover eens dat discriminatie een probleem is van ons allemaal en dat de bestrijding daarvan ook gezamenlijk moet worden aangepakt. Frederique Janss, voorzitter Landelijke Vereniging tegen Discriminatie: ‘Politie, Openbaar Ministerie en de Landelijke Vereniging tegen Discriminatie leggen hun samenwerking dit jaar in een convenant vast, opdat de strafrechtelijke aanpak van discriminatie op elkaar afgestemd is en de partijen elkaar stimuleren om de aanpak vlot en effectief te laten verlopen.’

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.