Nieuwjaarsspeech burgemeester Rijswijk Michel Bezuijen

Beste Rijswijkers en andere aanwezigen,

Hartelijk welkom bij onze nieuwjaarsreceptie. Wat fijn dat u weer in zo’n grote getale naar de Schouwburg bent gekomen. Laat ik beginnen met u namens het gemeentebestuur een fantastisch, gezond en gelukkig 2018 te wensen! En voor de mensen die hier eerder waren: wat was het weer genieten van het Rijswijkse talent. Met de vierde voorstelling van de Glans van Rijswijk mogen we echt spreken van een traditie. Ik wil dan ook hier opnieuw een applaus voor Trias, Rijswijks Jeugdtheater, balletstudio Karin den Os en de Rijswijkse Schouwburg die elk jaar deze voorstelling in elkaar draaien.

Dames en heren, we hebben zojuist de jaarwisseling achter de rug. Op enkele kleine incidenten na is deze relatief rustig verlopen. Ook dit jaar liep ik weer mee met de hulpdiensten en de sfeer op straat was bijna overal goed. Ik vond het op sommige plekken zelfs erg rustig: alsof er daar al vanzelf vuurwerkvrije zones waren ontstaan. Ongetwijfeld zal het weer ook een rol hebben gespeeld, maar ik durf toch te stellen dat het beleid rond het afsteken van vuurwerk zijn vruchten begint af te werpen. We gaan dit beleid dan ook voortzetten. Wel ben ik nieuwsgierig naar de resultaten van de invoering van vrijwillige vuurwerkvrije zones in Den Haag. Ik kan me voorstellen dat bij gebleken succes we dit ook in Rijswijk introduceren. Maar los van dit alles is de rustige jaarwisseling ook te danken aan de inzet van onze hulpverleners: opnieuw heb ik mogen zien hoe zij professioneel hun werk doen en over uw en mijn veiligheid waken. Een enorm applaus is op zijn plek!
Dank u wel.

Dames en heren, de jaarwisseling is voor mij altijd een moment om stil te staan bij alles wat er gebeurd is en wat we kunnen verwachten. Sporten en vooral hardlopen is voor mij daarvoor een goede gelegenheid. Dan probeer ik te bedenken wat ik u graag wil vertellen en eigenlijk kwam ik dit jaar al snel tot de conclusie dat de balans vooral positief is. Dat werd nog eens bevestigd door het onderzoek dat afgelopen jaar is gedaan in het kader van het imago van onze stad. De conclusie hiervan was helder:  Rijswijkers bevelen hun stad graag aan. De gemeente is goed bereikbaar en het is een fijne stad om in te wonen.
Onze financiën zijn op orde en we hebben nog steeds de op een na laagste woonlasten in de regio. Ons inwoneraantal stijgt: we zijn hard op weg naar 60.000 inwoners. De nieuwe inwoners zijn nu nog vooral mensen die in RijswijkBuiten een huis hebben gevonden. Ik zeg expres ‘nu nog’, want voor mensen die een nieuwe woning zoeken, biedt Rijswijk over een paar jaar meer mogelijkheden in de bestaande omgeving. Ik kom daar zo op terug. We werken hard aan het verbeteren van onze dienstverlening. U kunt nu een extra avond naar het gemeentehuis, onze balies zijn een paar dagen per week langer open. Maar – en dat is voor veel mensen nog veel beter nieuws – u hoeft helemaal niet meer te komen. U kunt  onze meeste producten voortaan digitaal vanuit huis bestellen.

Vorig jaar hebben we veel in gang gezet waar u in de toekomst de vruchten van kunt plukken. Ik noem een paar voorbeelden. We gaan een grote sporthal aan de Burgemeester Elsenlaan bouwen. Er is een nieuwe school gebouwd in RijswijkBuiten en een tweede zit in de planning. Het Rijswijks Lyceum heeft twee nieuwe moderne gymzalen. We verbeteren fietsroutes langs de Sir Winston Churchilllaan en de Vliet en er rijdt een bus door RijswijkBuiten. We hebben besloten extra geld uit te trekken om achterstanden in het beheer van de openbare ruimte weg te werken. Niet echt een onderwerp overigens waarmee je mensen enthousiast krijgt, maar wel belangrijk. Probeer je Rijswijk maar eens voor te stellen zonder goede riolering. Ik weet niet wat voor plaatjes u dan voor u ziet, maar ik krijg daar hele vieze associaties bij. Vandaar dus dat extra geld.
Dames en heren, de kantorenmarkt kampt al jaren met leegstand en het ziet er niet naar uit dat dat verandert. Gelukkig hebben we investeerders bereid gevonden om mee te werken aan het ombouwen van lege kantoren tot woningen, zodat we kunnen voldoen aan de grote vraag naar woningen in onze regio. De eerste stappen hiervoor zijn in de Plaspoelpolder en in het gebied rondom het winkelcentrum In de Bogaard al gezet.
De komst van al deze nieuwe inwoners biedt weer veel kansen voor de winkeliers en andere ondernemers in Rijswijk. Vooral voor die in het winkelcentrum In de Bogaard, waar ik me, samen met de rest van het gemeentebestuur, zorgen om maak. Het winkelcentrum heeft het moeilijk en we doen wat we kunnen om dat te verbeteren. We hebben zelf, als gemeente, een vergevorderd plan voor een nieuwe inrichting van het Bogaardplein, waar u en andere inwoners en ondernemers over hebben kunnen meedenken. Maar ook hier hebben private investeerders een belangrijke rol. Samen kunnen we van de Bogaard en het gebied eromheen een centrum maken, dat nieuwe klanten voor de winkels kan aantrekken.
Dames en heren, we zijn de snelst groeiende gemeente van Nederland en we gaan ervoor zorgen dat we dat blijven. De komende maanden gaan we Rijswijk als groene en goed bereikbare gemeente in de markt zetten, zoals dat heet, waarbij we veel nadruk zullen leggen op de innovatieve ontwikkelingen die hier worden getest. Ik ben daar uitermate trots op. Ik noem de sensoren in Vrijenban waarmee we luchtkwaliteit en geluidshinder meten om overlast  beter te kunnen aanpakken. Rijswijk heeft hiermee een wereldprimeur. Een ander voorbeeld is dat we binnenkort drones gaan inzetten om zwerfafval op de sporen. U kent mijn stelling: ‘in Delft vinden ze het uit, in Den Haag maken ze de regels en in Rijswijk voeren we het uit’.

Dames en heren, ik ontkom er niet aan om het vertrek van Shell, onze grootste werkgever, te noemen. Dat is een behoorlijke klap. Inmiddels hebben we met de belangrijkste partners (waaronder de provincie Zuid-Holland, MRDH en uiteraard Shell zelf) een convenant opgesteld om de toekomst van het Shell-terrein te bepalen. Maar daarmee zijn we er nog niet. Ik roep ook het kabinet, en in het bijzonder de minister van Economische Zaken op, met ons mee te denken. Want het gaat hier om meer dan de invulling van een stuk grond.
Positief is dan weer de ontwikkeling rond het oude Stadhuis. Het Huis van de Stad komt er, waarmee de stad een eigentijds gemeentehuis met aanvullende voorzieningen krijgt, het wordt het kloppend hart van de stad. Ik wil de gemeenteraad complimenteren met de besluitvorming die bijna geheel 2017 in beslag heeft genomen. Op een zorgvuldige en professionele wijze heeft de raad een besluit genomen in een dossier dat een lange geschiedenis kent.
We zijn verder gegaan met het duurzamer inrichten van de gemeente – denk aan groene daken, van gas los en operatie Steenbreek – en we gaan meer evenementen organiseren in Rijswijk. U ziet, we hebben het hier zo slecht nog niet.
Maar dit geldt niet voor iedereen. We hebben daarom in het afgelopen jaar de nodige stappen gezet bij de armoedebestrijding. Ik beperk me tot twee voorbeelden. Zo hebben we ouders geholpen bij de aanschaf van schoolspullen voor hun kinderen. Ook komt er dit voorjaar een lokaal sociaal akkoord tussen de gemeente, de BBR en werkgevers over de invulling van banenafspraken en beschut werken. Dat moet helpen om mensen met een beperking een baan te kunnen laten vinden. Iedereen die wil, moet mee kunnen doen, we accepteren niet dat er mensen noodgedwongen aan de zijlijn staan.
En dat brengt mij bij het onderwerp participatie. Enige tijd geleden presenteerde de Rekenkamer een onderzoek met een kritische beschouwing over de stand van zaken op dit moment. Hier ligt een belangrijke uitdaging. Niet alleen voor ons als gemeentebestuur (college en raad), maar ook voor u, onze inwoners en ondernemers. De tijden dat het gemeentehuis bepaalt wat goed is voor de stad en dat eenzijdig communiceert, zijn allang voorbij. We studeren op de mogelijkheden om inwoners, ondernemers en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties actief te betrekken bij wat er in de stad gebeurt en om goed gebruik te maken van de kennis die in de stad aanwezig is. Ambtenaren zullen hun werk vooral moeten gaan bekijken vanuit het participatie-idee: hoe betrek ik de stad hierbij en wat levert mijn plan de maatschappij op. Van inwoners verwachten we dat ze hun verantwoordelijkheid nemen en zich actief en constructief opstellen. Zo kijken we ook naar plannen die bij het loket Stadskracht worden ingediend door inwoners. Alleen maar roepen dat dingen niet deugen volstaat niet, laat dan ook maar weten hoe het anders kan. Een mooi voorbeeld van participatie vind ik onze buurtpreventieteams: een paar jaar geleden klein begonnen, maar gestaag uitgegroeid tot een behoorlijke groep betrokken inwoners  die zich inzetten voor de veiligheid en leefbaarheid van onze stad.

Dames en heren, ik heb hier geconcludeerd dat het goed gaat met Rijswijk. Het is heel goed mogelijk dat u daar een ander beeld bij heeft. Laat me dat weten, ik ga daar graag met u over in gesprek. Misschien kan ik u geruststellen en misschien vind ik dat u een punt heeft. Ook dat is participatie. U kunt daar ook de wethouders over aanspreken. En uiteraard kunt u ook terecht bij de leden van de gemeenteraad.
Dames en heren, tot zover mijn terugblik. U mag op 21 maart weer naar de stembus en dat betekent dat het college de komende paar weken lopende zaken afrondt en dan het stokje overdraagt aan een nieuwe ploeg. Van één wethouder weten we nu al dat ze niet meer terugkomt: Nicole Dierdorp. Dit is haar laatste week.
Beste Nicole, ik weet dat je het niet leuk vindt, maar ik ga er toch iets over zeggen. Je neemt vandaag informeel afscheid. Geen eigen receptie, want zoals het een goed wethouder Financiën betaamt, blijf je op de centjes letten. Dat noem ik nog eens soberheid. Je hebt de afgelopen jaren bewezen heel goed op het geld te kunnen passen. Als het gaat om je portefeuille onderwijs, dan kan ik kort zijn. Goed onderwijs is enorm belangrijk voor je. Daar ligt je passie. Jouw contacten met het onderwijsveld, maar ook met de kinderen, gingen je goed af. Het publieke karakter van de functie van wethouder trok  je minder. Ik weet dat deze schaduwzijde een belangrijke reden voor je is geweest om niet door te gaan. Wij wensen je allemaal veel  succes bij de provincie en hopen je nog vaak te zien in Rijswijk!
Dames en heren, terug naar de verkiezingen van 21 maart. Gaat u alstublieft stemmen! Maak gebruik van dat stemrecht, u bepaalt op die manier mede wat er de komende vier jaar in Rijswijk gaat gebeuren.
En er valt hier zeker wat te kiezen. Op dit moment is bekend dat twaalf partijen meedoen. Op zich is dat natuurlijk goed, maar er dreigt versnippering en daarmee ook een ingewikkelde coalitievorming. Maar dat is voor later. Eerst krijgen we de campagnes. Dankzij de inzet van mensen die het belangrijk vinden om de gemeente van dienst te zijn, zijn er kandidaten op wie u kunt stemmen. Ze zijn lid van een politieke partij en gaan de komende weken het onderste uit de kast halen om u te overtuigen op hun partij te stemmen. Ik kan u alleen maar aanraden de komende periode alles goed te volgen en dan op de partij te stemmen waarbij u zich thuis voelt en die in uw ogen de beste dingen voor Rijswijk doet.

Ik wens alle leden van politieke partijen die aan de verkiezingen meedoen veel succes met hun campagne de komende weken.
En daarmee kom ik aan het eind van mijn toespraak. Maar voordat ik dit eindig, wil ik graag nog even terugkeren naar het onderzoek naar ons imago. Een onderdeel hiervan was dat mensen een slogan voor op een T-shirt mochten bedenken. Eén daarvan was: ‘Rijswijk het knappere broertje van Den Haag’. Als ik dan denk aan de innovatieve ontwikkelingen waarmee we hier voorop lopen, vind ik het een geslaagde slogan, met een knipoog.

Nogmaals een gelukkig en gezond 2018 en dank voor uw komst!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.