Nieuwe samenwerking jeugdzorg

Acht gemeenten en JGZ hebben nieuwe samenwerkingsafspraken voor de jeugdgezondheidszorg in een convenant 2018-2021 vastgelegd.


De gemeenten Rijswijk, Delft, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Westland, Wassenaar en Zoetermeer hechten grote waarde aan de gezonde en veilige ontwikkeling  van kinderen en jongeren als goede basis voor hun verdere leven. JGZ Zuid-Holland West zet zich dagelijks in om gezondheidsproblemen bij kinderen tijdig te signaleren en deze te voorkomen. De acht gemeenten en JGZ hebben daarom nieuwe samenwerkingsafspraken voor de jeugdgezondheidszorg in een convenant 2018-2021 vastgelegd.

Opgroeien en opvoeden gaat gelukkig meestal goed en zonder problemen. Toch gaat het niet altijd vanzelf. Alle ouders hebben weleens vragen over de ontwikkeling en opvoeding van hun kinderen.
De nieuwe afspraken tussen de gemeenten en JGZ zijn daarom belangrijk. Ze hebben de gezamenlijke doelstelling om kinderen en jongeren zo blij en gezond mogelijk te laten opgroeien. Zo kan JGZ blijven signaleren en zwaardere zorg blijven voorkomen door ouders en jongeren bij te staan bij alledaagse vragen.

Samenwerken voor blije en gezonde kinderen
Samen met partners uit verschillende disciplines (jeugdzorg, Wmo, onderwijs en participatie ) staan JGZ en gemeenten voor de opgave om een bijdrage te leveren aan regionale speerpunten als minder kindersterfte, positiever opvoeden en betere weerbaarheid van kinderen. Veel van deze partners hebben daarom ook een bijdrage geleverd aan het benoemen van de regionale doelstellingen in het convenant. JGZ blijft zoeken naar integrale samenwerking en staat open voor handreikingen van partners. Gezamenlijk en met verschillende expertises maken we het meeste verschil voor ouders, kinderen en jongeren.

Vertrouwen,  wederkerigheid en samenwerking
Het convenant is vernieuwend omdat het uitgaat van vertrouwen, flexibiliteit, resultaatafspraken en wederkerigheid. De betrokken partijen beseffen dat om de gezamenlijke doelstellingen te realiseren, wederzijdse afspraken nodig zijn. Deze afspraken zijn vastgelegd in het nieuwe convenant. Door deze samenwerking kunnen (kwetsbare) kinderen en jongeren net dat extra steuntje in de rug krijgen en hun ouders ondersteuning bij alledaagse opvoedingsvragen. De nieuwe regionale afspraken bieden op die manier ruimte voor flexibele en preventieve zorg op maat voor ouders en kinderen die het nodig hebben.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.