Meer bewoners rond Madestein, minder sportmogelijkheden?

Den Haag breidt uit in Zuidwestelijke richting. Onder de rook van Loosduinen schieten de nieuwe woonwijken uit de grond. Vroondaal is het stadium van exclusieve villawijk gepasseerd en groeit richting Monster in snel tempo uit tot een aanzienlijke woonwijk. De fundering van Park Bloemendaal wordt binnenkort gelegd. Het aantal bewoners van Den Haag aan de andere kant van de zuidelijke rondweg gaat de komende jaren explosief groeien. Maar terwijl sport en beweging speerpunten in het Haagse beleid zijn, rijst de vraag of de sportverenigingen de te verwachten groei kunnen bijbenen.

door Frits Hendrik Emmerik

Meer bewoners, meer vraag naar sport en recreatieve beweging. Madestein biedt alle mogelijkheden om de bewoners te faciliteren. De wandelpaden leiden je langs open water waar je kunt vissen en varen. Over de fietspaden maak je korte of lange tochten. Er zijn tal van activiteiten, al dan niet georganiseerd. Het nieuwe Calisthenics Park laat iedereen vrijuit fitnessen en acrobatiek beoefenen. Madestein is, met wat aanpassingen en opknapbeurten klaar om de oude en de vele nieuwe bewoners van Zuidwest Den Haag alle vormen van recreatie te bieden.
De schoen wringt bij de sportverenigingen. SV Loosduinen, SV Madestein, RKSV GDA en Hockeyclub HDS moeten de ruimte behouden om in de nabije toekomst aan de grotere vraag te blijven voldoen. Meer gezinnen, meer aanmeldingen voor voetbal en hockey. Bij de voetbalverenigingen is de druk nog niet merkbaar, maar Hockeyvereniging HDS ervaart de beperkingen van de beschikbare ruimte. Vooral op zaterdag zit het jeugdwedstrijdprogramma tussen half negen en soms tot na zessen klem op de vier velden. De doorgaande groei vraagt binnenkort om een vijfde veld. En als medio 2019 en 2020 de nieuwbouw wordt bewoond, krijgen ook de voetbalverenigingen meer aanmeldingen en stijgt de behoefte aan speelruimte voor het hele sportpark.
Aan alle kanten worden de accommodaties omsloten door het onaantastbare groen van Madestein. De laatste vrij beschikbare ruimte wordt gevormd door de voormalige ADS-velden in de hoek van de Monsterse- en de Madesteinweg. Zeer geschikt om te worden benut voor de straks noodzakelijke uitbreiding van sportpark Madestein. Maar de plannen van de gemeente lijken daarmee geen rekening te houden.

In het huidige bestemmingsplan zien we op dit terrein het stempel ‘sport’ staan. In het kader van een grondruil met het voormalige Celeritas-terrein, waar hockeyvereniging Wateringse Veld uiteindelijk voorrang kreeg boven een bouwproject, wil de Gemeente nu een wijziging naar ‘wonen’ in behandeling nemen. Meer woningen, nog meer vraag naar sport, maar geen kans voor de verenigingen om in de toekomst hun accommodaties uit te breiden. Sterker nog, ze zitten compleet knel. Nu kan de gemeente nog beweren dat het zo’n vaart niet zal lopen, maar over enkele jaren zullen ze de ruimte van die sportvelden hard nodig hebben. Met een bouwbestemming vergeet Den Haag haar plicht ook op termijn voor voldoende sportfaciliteiten te zorgen.

Al lang geleden was helder dat de bouwplannen in Zuidwest Den Haag een renovatie van de sportvelden zou vereisen. De clubgebouwen dateren uit de jaren zeventig van de vorige eeuw en zijn vele malen aangepast en uitgebreid. Het plan voor Sportpark Loosduinen uit 2010 voorzag in een volledige renovatie, uitbreiding en herindeling van de voetbal- en hockeycomplexen, maar sneuvelde uiteindelijk in stilte. En nu de nieuwe wijken werkelijk tot stand komen, wordt zelfs de laatste mogelijkheid tot uitbreiding ingeruild voor nog meer woonvolume. Te snelle oplossingen voor nu kunnen in de toekomst maar al te gemakkelijk nieuwe problemen veroorzaken.
Om die reden vragen de sportverenigingen om het handhaven van het huidige bestemmingsplan, waarin de voormalige ADS-velden voor de sport behouden blijven. Ze willen het gesprek met de Gemeente aangaan om de redelijkheid te laten zegevieren. Sport en gezonde beweging worden in het gemeentelijke beleid met hoofdletters geschreven. Dan moet je de sportverenigingen in de sterk groeiende wijken de kans geven hun aanbod kwantitatief en kwalitatief op de vraag af te stemmen.
Het Plan B van de clubs voorziet in het handhaven van Plan A, met de oorspronkelijke sportbestemming voor de voormalige ADS-velden. Daarbij behoort een werkzame oplossing voor het parkeren, en voldoende ruimte tussen bewoning en sport om elkaar niet dwars te zitten, maar elkaar juist aan te vullen.

Foto: De parkeerdruk is op zaterdag dermate groot, dat men illegaal parkeren niet uit de weg gaat.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.