Meer bevoegdheden voor burgemeester Rijswijk bij aanpak burenconflicten en criminaliteit

Voordat de bevoegdheden in werking treden moet de gemeenteraad eerst de algemene plaatselijke verordening (APV) aanpassen. Het college heeft deze week een voorstel hierover naar de raad gestuurd.

Met de aanpassing van de APV sluit Rijswijk aan bij de laatste ontwikkelingen en mogelijkheden op het gebied van wetgeving en rechtspraak. Het voorstel staat in oktober op de agenda van de gemeenteraad. Als de raad instemt kan het college vervolgens beleidsregels maken over de voorwaarden en onder welke omstandigheden de burgemeester kan optreden.

Burenconflicten aanpakken
De extra bevoegdheden om burenconflicten aan te pakken komen voort uit de nieuwe Wet aanpak woonoverlast, die per 1 juli in werking is getreden. De bevoegdheden uit deze wet kunnen alleen in het uiterste geval worden ingezet, als er geen andere geschikte manier is om de overlast aan te pakken. Burgemeester Michel Bezuijen licht toe: “Het is echt een ultimum remedium. Om maar meteen de verwachtingen te temperen: ik kan straks niet zomaar ingrijpen bij elk burenconflict. Wel kan ik optreden als andere manieren hebben gefaald, zoals het arrangeren van gesprekken tussen de ruziënde partijen, bemiddeling door de wijkagent of mediation. En bij huurwoningen wordt eerst de woningcorporatie ingeschakeld. Uiteindelijk staan mij dan middelen ter beschikking als een dwangsom, een bezoekverbod of zelfs tijdelijke uithuisplaatsing. Maar nogmaals; alleen in uiterste gevallen.”

Gebouwen sluiten
In het voorstel aan de raad staat ook het verzoek om een artikel op te nemen in de APV als het om de bestrijding van zogenoemde ondermijnende criminele activiteiten gaat. Het nieuwe artikel geeft de burgemeester de bevoegdheid om gebouwen als winkels, bedrijfs- en verenigingsgebouwen te sluiten als daar criminele activiteiten plaatsvinden. “Als burgemeester heb ik die bevoegdheid nu nog niet. In Rijswijk is geen plaats voor ondermijnende criminele activiteiten. Die pakken we dan ook hard aan. De mogelijkheid om een gebouw af te sluiten voor het publiek als er strafbare feiten worden gepleegd, zet onze aanpak kracht bij”, aldus burgemeester Bezuijen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.