Landelijke en provinciale aandacht voor Vestia-problematiek in Westland

Op 22 februari hebben Hamit Karakus, bestuurlijk regisseur Vestia-gemeenten namens het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Adri Bom-Lemstra, gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland, zich door de gemeente Westland laten informeren over de situatie die dreigt te ontstaan als woningcorporatie Vestia het percentage sociale huurwoningen in haar Westlandse woningvoorraad terugbrengt van 84 % naar 60 %. Het gezelschap bracht onder andere een bezoek aan Honselersdijk, waar Vestia een deel van haar bezit heeft.

Sinds de Vestia-affaire eind 2011 staat Vestia onder streng financieel toezicht. Om de financiën weer op orde te brengen zijn er verschillende maatregelen getroffen die van invloed zijn op de gemeente Westland en haar inwoners. Zo onttrekt Vestia een deel van haar woningen aan de sociale huurvoorraad (niet-DAEB woningen), maximaliseert zij huurverhogingen en investeert zij niet langer in de gemeente Westland, anders dan het reguliere onderhoud. In Honselersdijk en Maasdijk heeft Vestia alle huurwoningen in bezit, waardoor het effect op de leefbaarheid en de hoeveelheid sociale huurwoningen nog groter is. Voor beide dorpen geldt dat de sociale huurwoningvoorraad met ruim een kwart daalt. De woningtekorten namen al toe en wachttijden voor een sociale huurwoning zullen in deze dorpen nog meer oplopen. Dit heeft ook gevolgen voor de wachttijden in de regio, waardoor het vraagstuk de aandacht heeft van de provincie.

“In de praktijk ervaren woningzoekenden de problemen nu al”, aldus wethouder volkshuisvesting Ben van der Stee. “Er komen minder woningen voor verhuur beschikbaar en de kans om in je eigen dorp een huurwoning te vinden neemt drastisch af. Landelijk wordt er niet voor niks naar gestreefd dat 80 % van het bezit van woningcorporaties bestaat uit sociale huurwoningen. Dat moet ook in Westland zo zijn.”

De gemeente vindt dat Vestia minder woningen aan de sociale huurvoorraad moet onttrekken. Een oplossing is om woningen te verkopen aan een andere corporatie zodat het totale aanbod aan sociale huurwoningen op peil blijft. Landelijk vinden pilots plaats om te bekijken of dit financieel mogelijk kan worden gemaakt. Van der Stee: “De situatie in Westland zou zich goed lenen voor een pilot.”

Hamit Karakus, die per 1 februari 2019 is aangesteld als Bestuurlijk Regisseur voor de volkshuisvestelijke opgave in de gemeenten waar Vestia actief is, benadrukt de urgentie om met de betrokken gemeenten en corporaties uit de regio tot een oplossing te komen. “Het is van groot belang voor de huurders dat het aantal sociale huurwoningen en het beheer ervan op peil blijft, zeker nu we gezamenlijk voor een enorme verduurzamingsopgave staan. Het vinden van een werkbare oplossing vergt echter inspanning en vindingrijkheid van alle betrokken partijen. Ik vertrouw erop dat de gesprekken hierover in harmonie en constructief plaatsvinden.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.