Jongerencoach Rijswijk helpt kwetsbare jongeren bij het vinden van werk

Stel, je bent net klaar met school en je wil graag aan het werk. Maar omdat je een beperking hebt, is dat niet zo makkelijk. Veel jongeren die Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) of het Praktijkonderwijs (Pro) hebben gevolgd lopen tegen dit probleem aan. Voor deze doelgroep is het in de praktijk lastig om werk te vinden na hun schoolperiode. Daarom heeft Rijswijk sinds kort een jongerencoach. Haar opdracht is om deze kwetsbare jongeren te helpen en te begeleiden, zodat zij makkelijker kunnen doorstromen naar een reguliere baan.

Het idee is afkomstig van CDA raadslid Johanna Besteman. Zij diende een initiatiefvoorstel met als titel ‘Geen jongeren tussen wal en schip’ in bij het college van burgenmeester en wethouders. “Sinds de invoering van de Participatiewet in 2015 vervallen de beschutte werkplekken. Mensen met een arbeidsbeperking worden zo veel mogelijk begeleid naar ‘gewone’ werkgevers. Een groep die daarbij speciale zorg vraagt zijn de jongeren die vanuit het speciaal- en praktijk onderwijs komen. Voor hen is de overgang van school naar regulier werk vaak te groot”. Daarom heeft het CDA wethouder Björn Lugthart (Werk en inkomen) gevraagd om samen met de fractie en het onderwijs naar een oplossing te zoeken. Johanna Besteman bedacht als oplossing de jongerencoach die de jongeren gaat begeleiden naar werk. “Deze functionaris geeft jongeren de noodzakelijke aandacht en begeleiding zodat zij een passende en duurzame (arbeids)plek in de samenleving krijgen”.

Jeugdwerkloosheid aanpakken
Wethouder Lugthart spreekt zijn waardering uit over het idee van Besteman. “Aanpak van jeugdwerkloosheid heeft de speciale aandacht van de gemeente. Het is een van de speerpunten in de gemeentelijke kadernota (Samen)Werken aan Werk 2016-2020. Het voorstel van Mevrouw Besteman sluit goed aan bij de maatregelen die de gemeente inzet om jeugdwerkloosheid aan te pakken, en dan met name de kwetsbare groep jongeren met een arbeidsbeperking. De gemeente zoekt daarbij aansluiting voor jongeren naar werk, dagbesteding of school. Andere maatregelen die we inzetten zijn het creëren van leerwerkplekken voor het behalen van de startkwalificatie en het ondersteunen van de aansluiting tussen onderwijs met de arbeidsmarkt.”

Springplank naar werk
Jongerencoach Margriet Vis is in september gestart. Zij gaat jongeren die klaar zijn met hun opleiding VSO/Pro ondersteunen naar werk. “Samen met de jongere kijk ik eerst wat zijn of haar achtergrond is, wat kan iemand goed, wat vindt iemand leuk. En wat heeft iemand nodig om de doorstroom naar werk zo vloeiend mogelijk te laten verlopen ”. Vis noemt de pilot in winkelcentrum In de Bogaard die medio oktober start. De pilot is een springplank naar werk en biedt deze jongeren de kans om werkervaring op te doen en hun talenten te ontdekken. Hierbij werkt de gemeente samen met Middin en de winkeliers van In de Bogaard.” We gaan een groep jongeren begeleiden en monitoren in het winkelcentrum. Ze krijgen de kans, om als Crew In de Bogaard, verschillende soorten werkzaamheden uit te proberen, zoals schoonmaakwerk, timmerwerk, helpen in de winkels, maar bijvoorbeeld ook het helpen met boodschappen tillen en versiering ophangen. Daarbij is er ook ruimte voor eigen ideeën om een bezoek aan In de Boogaard leuker te maken. Iedereen is heel enthousiast, ook de winkeliers. De bedoeling is dat de jongeren na een periode kunnen doorstromen naar een ‘gewone’ baan met ondersteuning van het Rijswijks Werkcentrum.
Naast het opdoen van werkervaring in een team, werken we samen aan het CV en aan werkvaardigheden, zoals op tijd komen en het melden als je ziek bent. Ook aan sociale vaardigheden wordt aandacht besteed. Hiermee wordt het makkelijker om een ‘gewone’ baan te vinden.”

Wie meer informatie wil of zich wil opgeven voor dit project kan Margriet benaderen via jongerencoach@rijswijk.nl

Foto: V.l.n.r. Margriet Vis, Björn Lugthart en Johanna Besteman.

Foto Erwin Dijkgraaf

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.