Gemeentelijke bomenmoord aan de Escamplaan

In de wijk heerst veel verontwaardiging door de gemeentelijke bomenmoord aan de Escamplaan. Groep de Mos wil opheldering. Raadslid Kraft van Ermel: “Dit is het zoveelste bewijs dat communicatie van de gemeente naar de bewoners onvoldoende is!”

Op de Escamplaan worden voorbereidingen getroffen om nieuwe huizen te bouwen. Daarbij lijkt het onvermijdelijk dat bomen het loodje leggen; maar de bomenslachting aan de Escamplaan is veel te rigoureus. Kraft van Ermel: “Natuurlijk snappen wij dat het bij nieuwbouw onvermijdelijk is, maar er lijkt geen enkele moeite gedaan om bomenbesparend te werken. Cruciaal is dat bewoners goed worden geïnformeerd over de plannen, vooral als het gaat om kappen van bomen en ander groen.”
Het raadslid vindt dat het nogal schort aan de gemeente communicatie. Net zoals bij andere projecten, bijvoorbeeld de WMO, weet de Hagenaar niet waar hij aan toe is. “We krijgen op facebook tientallen verontwaardige reacties. Ik denk dat het overleg met de klankbordgroep, bestaande uit bewoners niet goed is en geen resultaat oplevert. De gemeente moet echt beter communiceren.”

Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde worden de volgende vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad gesteld.

Op de Escamplaan nabij het ziekenhuis is nu een kaalslag door bomen te kappen ten gevolge van woningbouw. Dat geldt ook voor het Florence Nightingale park. Groep de Mos krijgt tientallen verontwaardigde reacties over deze bomenmoord. Bij de planning zou overleg zijn gepleegd met een klankbordgroep. De klankbordgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de wijkberaden, vve’s, belangengroepen zoals de Fietsersbond, de volkstuinvereniging en de Nijkamphoeve. De klankbordgroep telt ruim 20 actieve leden. Vanaf januari 2016 is het overleg geïntensiveerd, waarbij gestart is met een schouw in het plangebied

  • Hoeveel bomen leggen het loodje?
  • Waar en wanneer worden deze bomen door nieuwe aanplant vervangen
  • Is ook nieuwe aanplant op de huidige locatie voorzien? Zo ja, hoeveel en wanneer?
  • Komen de gesloopte kinderspeelplaatsen met attributen terug? Zo neen, waarom niet? Zo ja, wanneer?
  • Hoe vaak is met de klankbordgroep overleg gepleegd?
  • Zijn van deze bijeenkomsten verslagen beschikbaar? Zo neen, waarom niet? Zo ja, kunt u deze beschikbaar maken?
  • Is er in de toekomst meer overleg met de klankbordgroep voorzien en zijn deze bijeenkomsten openbaar?
  • Bent u het met Groep de Mos eens dat ook in bij dit project de communicatie naar de bewoners beter kan? Zo neen, waarom niet? Zo ja, hoe denk u dat te verbeteren?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.