Gemeente wijkt niet af van huidig grondwatermodel

De grondwateroverlast van de afgelopen periode en de daaropvolgende klachtenregen aan het adres van het gemeentebestuur was niet mals. Diverse kelders in Loosduinen, maar ook elders in de stad, kwamen na een flinke bui keer op keer blank te staan. Huiseigenaren, die genoodzaakt waren de boel telkens weer leeg te laten pompen, kregen vervolgens te kampen met vochtige en ruimtes vol schimmel en een kostenpost die hen stijl achterover deed slaan. Van de gemeente kregen zij nul op het rekest.

Naar aanleiding van een artikel uit deze krant over de heftige overlast in de Loosduinse Hoofdstraat werd de raad om opheldering gevraag voor de problematiek met grondwater in kelders. De eigenaren van kelders vinden dat de gemeente aansprakelijk is en willen dat het gemeente ten aanzien van grondwateroverlast herzien wordt en waar mogelijk aangepast wordt. Maar de gemeente wilde daar vooralsnog niets van weten.
“Den Haag beschikt over een zeer gedetailleerd grondwatermodel en een uitgebreid net van online te raadplegen grondwatermeetpunten, met de nodige verdichting in klachtengebieden. Het bestaande beleid op grondwater is in 2015 middels het Gemeentelijk Rioleringsplan herijkt en door de raad vastgesteld. Er is nog geen reden om hier, eerder dan bij de opzet van een volgend plan, op terug te komen.”

Wel is het college voornemens een Adviesraad Wateroverlast in te stellen, met daarin enkele externe adviseurs onder leiding van een onafhankelijke voorzitter, en hen te vragen om onderzoek te doen naar mogelijke oplossingen. De raad zou vervolgens met voorstellen moeten komen om de informatievoorziening van de gemeente te verbeteren en aanbevelingen doen over de te volgen weg voor probleemeigenaren om tot oplossingen te komen.

Ook is het college van plan om een zogenaamd klimaatatlas te presenteren. Hiermee kan goed zicht worden gegeven op alle (ruimtelijke) zaken die gerelateerd zijn aan klimaatadaptatie en in de mogelijkheden van de stad om hiermee om te gaan. Naar verwachting komt deze klimaatatlas kort na de zomer online. De uitkomsten van de bestaande stresstest zullen hierop worden gepresenteerd. Tevens zullen hierop resultaten van nieuwe stresstests en de uitkomsten van bestaande klimaatscenario’s in relatie tot de ontwikkeling van grondwaterstanden in Den Haag een plek krijgen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.