Den Haag zet in op groene scholen: goed voor kinderen én klimaat

De gemeente Den Haag stelt voor 2019 € 3.000.000 beschikbaar voor het verduurzamen van bestaande schoolgebouwen. Aanvullend hierop stelt de gemeente een bijdrage beschikbaar voor het realiseren van groenblauwe schoolpleinen. Er wordt zo bijgedragen aan de ambitie vsan Den Haag om een klimaatneutrale stad te worden en rekening gehouden met de gevolgen van klimaatverandering. Kinderen kunnen hierdoor zien en beleven wat verduurzaming inhoudt én in een natuurlijke omgeving prettig en uitdagend spelen. Dat is wat de gemeente Den Haag, het Hoogheemraadschap van Delfland, Dunea en de schoolbesturen gezamenlijk willen stimuleren.

De afgelopen jaren zijn er in Den Haag, mede dankzij subsidies van onder andere Fonds 1818, al tientallen groene schoolpleinen gerealiseerd. Een groenblauw schoolplein is een schoolplein dat gedeeltelijk beplant is én een bergende werking van regenwater naar de bodem heeft. Om nu door te pakken en ook de ‘blauwe’ potentie van schoolpleinen beter te benutten, werkt het college samen met het Hoogheemraadschap van Delfland, Dunea en schoolbesturen.

Wethouder Saskia Bruines (Onderwijs):
Het college wil onze mooie stad goed achterlaten voor onze kinderen en kleinkinderen. Met deze subsidie willen wij scholen stimuleren schoolgebouwen te verduurzamen en groenblauwe schoolpleinen aan te leggen. Een groenblauw schoolplein biedt kinderen meer mogelijkheden om vrij en avontuurlijk buiten te kunnen spelen en te bewegen tijdens en na schooltijd. Daar hebben alle Haagse kinderen recht op.

Marcel Houtzager (Hoogheemraadschap van Delfland):
Het Hoogheemraadschap van Delfland betaalt ook mee aan de aanleg van groenblauwe schoolpleinen omdat deze concreet bijdragen aan een klimaatbestendige regio. Op zo’n plein zakt het water na een regenbui beter weg, met als gevolg minder waterplassen op het schoolplein en in de wijk. Basisschoolleerlingen worden zich spelenderwijs bewust van water en bovendien betekent buiten in het groen spelen meer beweging en meer frisse lucht.

Stimuleren van groenblauwe schoolpleinen bestaande schoolgebouwen
Schoolbesturen die gebruik maken van cofinanciering voor het verduurzamen van een bestaand schoolgebouw, kunnen aanspraak maken op een vergoeding van maximaal € 2.000 voor het laten maken van een ontwerp voor een groenblauw schoolplein. Hiermee stimuleert de gemeente schoolbesturen die hun schoolgebouw energiezuinig maken om gelijk ook hun schoolplein groenblauw te maken.

Wiely Hendricks, Voorzitter College van Bestuur (De Haagse Scholen):
Er zijn al een paar scholen met een groenblauw schoolplein. Leerlingen reageren heel positief op de speelmogelijkheden die hiervoor niet mogelijk waren. Bovendien is het ook een verrijking voor de school in esthetisch opzicht. Heel fijn dat deze mooie voorzieningen met subsidie worden ondersteund.

Aanpak nieuwe schoolpleinen
Ook scholen die bij (vervangende) nieuwbouw gebruik maken van de toeslag ‘Bijna Energieneutrale Gebouwen’ kunnen aanspraak maken op een vergoeding voor het laten maken van een ontwerp voor een groenblauw schoolplein. Samen met de vaste vergoeding voor terreininrichting en de subsidiemogelijkheden wordt het voor schoolbesturen aantrekkelijk gemaakt om ook bij nieuwbouw te kiezen voor een groenblauwe inrichting van het schoolplein.

Foto: Schoolplein basisschool Het Volle Leven

Fotograaf: M. van der Spek GROEP

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.