College Rijswijk bouwt ambities verder uit

Het college van burgemeester en wethouders is er in geslaagd een sluitende meerjarenbegroting vast te stellen. De vorig jaar benoemde ambities uit het collegewerkprogramma ‘En garde!’ worden verder uitgebouwd. Zo investeert het college de komende jaren extra in onder andere volksgezondheid, veiligheid, onderwijs en verkeer en vervoer. Het college blijft alert op risico’s, zoals de ontwikkelingen binnen het gemeentefonds en grote complexe operaties zoals de decentralisaties binnen het sociaal domein en RijswijkBuiten.

“In 2016 worden veel ambities van het college zichtbaar en gaan we het collegewerkprogramma verder uitbouwen”, aldus wethouder Nicole Dierdorp (onder andere Financiën). Zo wordt er komend jaar extra geld vrijgemaakt voor volksgezondheid. Met meerdere maatschappelijke partners zal het college invulling geven aan de ambities op het gebied van onder andere gezondheid en bewegen. Ook komt er extra budget voor participatie projecten, waarmee buurtinitiatieven worden ondersteund voor bijvoorbeeld verduurzaming van de wijk. Verder wordt er geïnvesteerd in het terugbrengen van achterstallig onderhoud van het maatschappelijk vastgoed. Diverse gebouwen zijn inmiddels dringend toe aan onderhoud. Tevens zal het college extra geld vrijmaken om het gebruik van fietsen te stimuleren en de fietsendiefstal een halt toe te roepen. Er komt een pilot van twee jaar waarbij fietsen gratis in bewaakte fietsenstallingen bij winkelcentrum In de Bogaard kunnen worden geparkeerd. Naast deze maatregelen, investeert het college flink in onderwijsgebouwen en de Rijswijkse infrastructuur.

Op één na laagste woonlasten
Rijswijk is na Den Haag de goedkoopste gemeente in de regio als het gaat om woonlasten. Alleenstaanden en grote gezinnen gaan naar verhouding wat minder betalen, door een evenwichtigere verdeling van de afvalstoffenheffing. Voor veel ondernemers komt er een lastenverlichting op de ozb. Dit komt door een herverdeling binnen deze belastinggroep, waarbij eigenaren van leegstaande panden te maken krijgen met een hogere ozb. Zo worden eigenaren gestimuleerd om de leegstand aan te pakken of vastgoed te verduurzamen dan wel te slopen. Hiermee worden de Rijswijkse bedrijventerreinen aantrekkelijker én wordt het interessanter voor bedrijven om zich hier te vestigen.

In control op complexe projecten
Bij Rijswijk’s grootste projecten wordt ook in 2016 goed gelet op de risico’s en ontwikkelingen. Zo krijgt het sociaal domein te maken met kortingen opgelegd door het rijk. Het college heeft hierop al geanticipeerd met maatregelen, waarbij de zorg voor kwetsbare groepen wel gegarandeerd blijft, nu en in de toekomst. Het is echter zaak om scherp te blijven op (financiële) risico’s. Dit geldt ook voor een complex project zoals RijswijkBuiten. Dit project raakt volgend jaar in een stroomversnelling, waarbij er naar verwachting 350 tot 400 woningen zullen worden opgeleverd. Hierdoor verbetert de schuldenpositie van Rijswijk de komende jaren.
Het college blijft de komende jaren hard werken aan alle ambities, met een open vizier. Immers op veel vlakken valt er nog tal van belangrijke keuzes te maken. Hierbij betrekt het college de raad en de stad.

Behandeling begroting in de gemeenteraad
De begrotingsraad is in twee delen opgeknipt. Op dinsdag 3 november om 20.00 uur is de eerste termijn en dinsdag 10 november om 20.00 uur begint de tweede termijn, met afsluitend stemming. Iedereen is van harte welkom bij deze openbare vergaderingen. Inwoners kunnen voorafgaand aan de eerste bijeenkomst op 3 november gebruik maken van het spreekrecht. Daarvoor is in totaal maximaal 30 minuten beschikbaar. Men moet zich dan voor 3 november 16.00 uur aanmelden bij de griffie via griffie@rijswijk.nl of via tel. 070-3261804. De begroting 2016-2019 ligt ter inzage bij de balie publieksvoorlichting in het stadhuis en is daar (tegen betaling) verkrijgbaar. De begroting is ook te downloaden op www.rijswijk.nl.

Foto: Het college wil extra geld vrijmaken om het gebruik van fietsen te stimuleren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.