Strijp en Reijnerwatering open voor vaarverkeer

De Strijp en de Reijnerwatering vormen een verbinding tussen de vaarwateren in Den Haag en in het Westland en Midden-Delfland. Door de openstelling kunnen mensen straks met kleine boten (vanwege geringe diepte en brughoogten) ook gemotoriseerd varen vanuit Den Haag, langs Rijswijk, naar het Westland.

Er is gekozen voor eenrichtingverkeer omdat twee boten die elkaar willen passeren, dicht tegen de oever varen en dan beschadigen ze vrijwel zeker de waterplanten. Bovendien zijn de Strijp en de Reijnerwatering te smal en te onoverzichtelijk om hier veilig en vlot langs elkaar te kunnen varen.
Tot eenrichtingverkeer is dus met name besloten omdat de wateren voor een ecologische verbinding zorgen tussen het Haagse water en de wateren in het Westland en Midden-Delfland. Om de waternatuur te sparen worden de Strijp en de Reijnerwatering gesloten tussen 1 april en 15 juni. In deze periode is de waternatuur nog teer en jong, vanaf half juni weten we dat de waternatuur wel tegen een stootje kan. De gesloten periode in het voorjaar is specifiek bedoeld voor de beschermende kraamkamerfunctie die de waterplanten dan hebben voor jonge vis.

De afgelopen jaren is er diverse malen verzocht om de Strijp voor gemotoriseerd vaarverkeer open te stellen. Deze verzoeken kwamen van vaarrecreanten, gemeenten en van leden van het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap van Delfland zelf. Hoogheemraad Marcel Houtzager zegt hierover: “Delfland wil als overheidsorganisatie gehoor geven aan de maatschappelijke vraag om water op meerdere manieren te kunnen gebruiken. Met deze invulling onder voorwaarden geven we een antwoord op de uitdaging om gebruiksfuncties goed te combineren en ruimte te zoeken voor de tegenstrijdige belangen van waternatuur én recreatie.” Een tevreden wethouder Ronald van der Meij van de gemeente Rijswijk vult aan: “Het openstellen van de vaarwegen Strijp en Reijnerwatering is een voorbeeld van goede samenwerking tussen Delfland, Rijswijk en Den Haag. Met het bevaarbaar maken krijgt dit water meer waarde voor de inwoners van Rijswijk. Het water is niet langer alleen maar een grens met Den Haag, het water wordt een fraaie verbinding die uitnodigt om te recreëren.”

Wethouder Boudewijn Revis van Den Haag kon helaas niet aanwezig zijn bij de officiële opening in verband met een commissievergadering. Maar ook hij laat weten tevreden te zijn met de openstelling, alhoewel zijn ambities verder gaan. “We werken al jaren hard aan het aantrekkelijker en mooier maken van het Haagse water. Een betere ontsluiting, zowel binnen de stad als richting de regio is daarbij essentieel. Daar past het openstellen van de Strijp bij: de deur naar onze buren in Rijswijk en het Westland. Wat mij persoonlijk betreft is deze opening in één richting de opmaat naar verruiming van de mogelijkheden om hier te varen.”

De openstelling is voor een proefperiode van twee jaar. Gedurende de twee jaar wordt gemonitord wat de effecten zijn. Daarbij worden de waterkwaliteit en ecologie in de gaten gehouden. Daarnaast wordt er gekeken naar de bewegingen op het water. Dat gaat over de hoeveelheid boten, de grootte van de boten en de richting waarin zij varen.
Eind volgend jaar (na de proefperiode) is de evaluatie; aan de hand van de monitoringsresultaten en de ervaringen van gebruikers en beheerders wordt besloten of en op welke manier de vaarverbinding daarna gebruikt kan gaan worden. Daar is de overweging om de mogelijkheden te verruimen, zoals wethouder Revis wenst, een onderdeel.
De gesloten periode gaat ook gelden voor rondvaartboten.

1 reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *